maandag, 09. november 2020, Fundacja In Corpore, IBITA Bobath dla Dorosłych (IBITA Bobath for Adults)

Uit 09. november 2020 - 8:00
Tot 13. november 2020 - 15:00

Fundacja In Corpore

Fundacja In Corpore
PolandKatowiceul. Bażantów 2
Beschrijving van de gebeurtenis
Dużym atutem klinicznym tego szkolenia jest współpraca i przeprowadzenie szkolenia na terenie GCR Repty, z wykorzystaniem bazy i potencjału tego ośrodka do potrzeb przeprowadzenia szkolenia.Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych.

Twórcy metody zwrócili uwagę na fakt, że najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się włączając terapię w jak najkrótszym okresie czasu po uszkodzeniu układu nerwowego. Podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących czynności fizjoterapeutyczne, lekarskie i pielęgniarskie, już podczas pobytu Pacjenta na OIOM w znamienny sposób poprawia rokowanie co do regresji następstw uszkodzenia. Wg koncepcji Bobath do zespołu terapeutycznego należy jak najszybciej włączyć rodzinę Pacjenta, logopedę, psychologa i ergoterapeutę. Dopiero tak skonstruowana 24-godzinna opieka pozwala na prowadzenie efektywnej terapii.

Od roku 1984 szkoleniem instruktorów i ustalaniem wytycznych do prowadzenia edukacji zajmuje się International Bobath Instructors Training Association (IBITA).Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy pracujących z Pacjentami po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (naczyniowych, urazowych) lub z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi m.in. z kręgu chorób demielinizacyjnych (SM), chorób ruchu (ch. Parkinsona). Kurs ma w znacznej mierze charakter praktyczny i kończy się egzaminem uwierzytelnionym międzynarodowym dyplomem terapeuty Bobath. Nabyte umiejętności pozwalają na samodzielne zaplanowanie, przeprowadzenie i skontrolowanie pracy z Pacjentem z zachowaniem tak ważnej w terapii neurologicznej indywidualizacji postępowania.Laat meer zien

Instruktorzy:

Peter Popelier - fizjoterapeuta w Pellenberg Hospital, University Hospitals of the Catholic University Of Louvain, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Basic Course, specjalizuje się w terapii z pacjentami z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.Marc Michielsen, fizjoterapeuta i kierownik służb ratowniczych w Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji

i Szwajcarii.Kurs kończy się otrzymanie dyplomu certyfikowanego przez IBITA.

Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z wytycznymi IBITA w języku angielskim przez certyfikowanych instruktorów metody Bobath z tłumaczeniem na język polski.

Ramowy Program szkolenia:

CELE SZKOLENIA

Program szkolenia IBITA 110 godzin zegarowych

1. Historia i rozwój koncepcji Bobath.

2. Diagnostyka i terapia wg Bobath z zastosowaniem kryteriów ICF

3. Analizowanie i torowanie kontroli posturalnej i motorycznej przed i w trakcie pracy nad funkcją,

4. Uszkodzenia centralnego układu nerwowego - funkcjonalne konsekwencje.

5. Analiza zaburzenia motorycznych i funkcjonalnych u pacjentów.

6. Terapia wg Bobath z uwzględnieniem zasad kontroli motorycznej, nauczania motorycznego, plastyczności neuronalnej i mięśniowej.

7. Zależność pomiędzy oceną a terapią

8. Analiza chodu

Miejsce szkolenia:

SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka

42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, www.repty.plTermin szkolenia:

Kurs podstawowy: 9-13.11.2020, 16-20.11.2020, 11-15.01.2021

Cena kursu: 6900 zł brutto

IBITA Bobath dla Dorosłych (IBITA Bobath for Adults), Fundacja In Corpore evenement

Vind meer interessante evenementen
Krijg event aanbevelingen op basis van uw Facebook-smaak. Snap het nu!Toon me de geschikte evenementen voor mijNiet nu